Welkom op onze kind in nood classic website!
Schrijf u in voor de kind in nood classic editie 2016!
Wees er bij op 5 juni 2016 voor onze fietstocht in Brugge
Start van de fietstocht aan het Bloso-centrum Brugge
van 14 tot 17 een is er een gezinsfietstocht

Dank & steun

Het evenement Kind in Nood Classic werd in 2013 opgericht om het Vertrouwenscentrum te kunnen steunen in hun strijd tegen kindermishandeling. Meer over het Vertrouwencentrum Kindermishandeling:

Op basis van een decreet van de Vlaamse Regering uit 1987 ging in 1989 het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen (VK) van start.

De opdrachten van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling staan in het decreet van de Vlaamse Regering. De belangrijkste opdracht is dat het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen het provinciale meldpunt moet zijn van kindermishandeling, kinderverwaarlozing en seksueel misbruik. Dat wil zeggen dat iedereen die weet heeft van een situatie van geweld tegen kinderen of die hiervan ook nog maar een vermoeden heeft, dit kan meedelen aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen onderzoekt elke melding en zorgt ervoor dat het geweld of het seksuele misbruik stopt. Bovendien helpt het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen het gezin aan efficiënte therapie opdat de veranderingen blijvend zouden zijn. Het volgt het verloop van die therapie op. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen is binnen de hulpverlening in West-Vlaanderen dus het centrale ankerpunt in het aanbieden van hulp aan een "kind in nood": een mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt kind in zijn eigen gezin.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen beschikt daarvoor over een multidisciplinair team van arts, psychologen en maatschappelijk werkers onder leiding van een directeur. De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen wordt gecontroleerd door Kind en Gezin.

Het fundamenteel vertrouwelijke karakter van de hulpverlening belet niet dat het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid opneemt wanneer de hulpverlening binnen het niet-justitiële kader niet mogelijk is en de fysische en/of psychische integriteit van het kind gevaar blijft lopen. Dan wordt een beroep gedaan op het Parket van de Procureur des Konings.

Als de dader geen lid is van het gezin, wordt het dossier ook overgemaakt aan het Parket van de Procureur des Konings. Omgekeerd komen van de Parketten ook vragen tot hulpverlening naar het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling . De hoofdzetel van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen is gelegen aan de Blankenbergsesteenweg 112 te Brugge. Daarnaast beschikt het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen over regiohuizen in Kortrijk, Roeselare, en Veurne.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen krijgt jaarlijks meer dan duizend meldingen over ongeveer 1.600 kinderen die in West-Vlaanderen verwaarloosd, mishandeld of seksueel worden misbruikt in hun eigen gezin!!

De subsidies die het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen ontvangt van de Vlaamse Regering en van de Provincie zijn ontoereikend en niet eens voldoende om de personeelskosten te dekken. Giften aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling van veertig euro of meer zijn fiscaal aftrekbaar. Het rekeningnummer van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen is 476-0351449-13 of 385-0517706-80, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Blankenbergsesteenweg 112, 8000 Brugge.

Het Vertrouwenscentrum kan op de volle steun rekenen van alle medewerkers en deelnemers aan Kind in nood Classic.

Het evenement Kind in Nood Classic werd in 2013 opgericht om het Vertrouwenscentrum te kunnen steunen in hun strijd tegen kindermishandeling.
Meer over het Vertrouwencentrum Kindermishandeling:

Op basis van een decreet van de Vlaamse Regering uit 1987 ging in 1989 het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen (VK) van start.

De opdrachten van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling staan in het decreet van de Vlaamse Regering. De belangrijkste opdracht is dat het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen het provinciale meldpunt moet zijn van kindermishandeling, kinderverwaarlozing en seksueel misbruik. Dat wil zeggen dat iedereen die weet heeft van een situatie van geweld tegen kinderen of die hiervan ook nog maar een vermoeden heeft, dit kan meedelen aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen onderzoekt elke melding en zorgt ervoor dat het geweld of het seksuele misbruik stopt. Bovendien helpt het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen het gezin aan efficiënte therapie opdat de veranderingen blijvend zouden zijn. Het volgt het verloop van die therapie op. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen is binnen de hulpverlening in West-Vlaanderen dus het centrale ankerpunt in het aanbieden van hulp aan een “kind in nood“: een mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt kind in zijn eigen gezin.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen beschikt daarvoor over een multidisciplinair team van arts, psychologen en maatschappelijk werkers onder leiding van een directeur. De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen wordt gecontroleerd door Kind en Gezin.

Het fundamenteel vertrouwelijke karakter van de hulpverlening belet niet dat het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid opneemt wanneer de hulpverlening binnen het niet-justitiële kader niet mogelijk is en de fysische en/of psychische integriteit van het kind gevaar blijft lopen. Dan wordt een beroep gedaan op het Parket van de Procureur des Konings.

Als de dader geen lid is van het gezin, wordt het dossier ook overgemaakt aan het Parket van de Procureur des Konings. Omgekeerd komen van de Parketten ook vragen tot hulpverlening naar het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling . De hoofdzetel van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen is gelegen aan de Blankenbergsesteenweg 112 te Brugge. Daarnaast beschikt het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen over regiohuizen in Kortrijk, Roeselare, en Veurne.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen krijgt jaarlijks meer dan duizend meldingen over ongeveer 1.600 kinderen die in West-Vlaanderen verwaarloosd, mishandeld of seksueel worden misbruikt in hun eigen gezin!!

De subsidies die het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen ontvangt van de Vlaamse Regering en van de Provincie zijn ontoereikend en niet eens voldoende om de personeelskosten te dekken.
Giften aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling van veertig euro of meer zijn fiscaal aftrekbaar. Het rekeningnummer van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen is 476-0351449-13 of 385-0517706-80, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Blankenbergsesteenweg 112, 8000 Brugge.